AI og GPT programmering

code

Hos iFrame tror vi på kraften i AI til at transformere verden og skabe en bedre fremtid. Vores mission er at udvikle intelligente systemer, der ikke kun forstår og interagerer med mennesker på meningsfulde måder, men også bidrager positivt til samfundet og miljøet.

AI og GPT

Vores kernekompetencer spænder fra naturlig sprogforståelse og -generering til komplekse problemstillinger inden for maskinlæring og dataanalyse.

Herunder kan du afprøve nogle af de GPT’er iFrame står bag.

Notes to Document

Converts handwritten notes into a finished document.

Proofreader Pro

A GPT Specialized in Proofreading

Marvel Me

Turns your photo into a superhero image with a funny power.

Personal Fairytales

Stories featuring your own children, sharing imaginative tales rich in moral lessons.

Meme Generator

Turn your daily dose of procrastination into meme-tastic productivity with the world’s most efficient time-wasting tool.

My Wardrobe Stylist

Fashion assistant for outfit suggestions based on user’s wardrobe.

Mix & Match

This app matches clothing items, with focus on style and color compatibility.

Magic Eightball

Generates magic eightball images as answers.